Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Kennelliitto edellyttää, että jokaisella Suomessa kasvateltavalla rodulla on jalostuksen tavoiteohjelma. Sen tarkoitus on edistää rodun kasvatustyötä niin, että rotu säilyy mahdollisimman terveenä ja hyväluonteisena. Tavoiteohjelmassa selvitetään rodun historia ja käyttötarkoitus, selvitetään rodun kannan kokoa ja tilaa Suomessa tällä hetkellä sekä rodussa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja ongelmia. Tavoiteohjelmaan kirjataan myös toimenpiteet, joilla rodun rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys pyrkii edistämään rodun kasvatustyötä ohjelman tavoitteiden mukaiseen suuntaan. 

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt englanninbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelman vuosille 2021-2025. 

Rodun JTO

Englanninbulldoggin JTO 2021-2026

Voimassa vuosina 2021-2025

Lisätietoja Kennelliiton sivuilla, klikkaa tästä.

PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot 

Jalostustavoitteet voidaan saavuttaa PEVISA-ohjelman avulla sekä käyttämällä jalostukseen jalostustieto-ohjelmaan kirjattuja jalostussuositukset täyttäviä, terveitä ja hyvinvoivia koiria.

PEVISA‐ohjelma 1.1.2021‐31.12.2025

Kävelytestin lisäksi PEVISA-ohjelmassa vaaditaan voimassa oleva polvitulos ilman raja-arvoa, voimassa oleva sydänkuuntelu sekä jalostukseen käytettävien englanninbulldoggien tulee suorittaa ennen astutusta lonkkanivel-, patellaluksaatio- sekä silmätutkimukset.

Tutkimustulokset vaaditaan molemmilta vanhemmilta.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: 

Hollantilaisilta, saksalaisilta, englantilaisilta, virolaisilta ja pohjoismaisilta uroksilta vaaditaan kävelytestin tai vastaavan rasitustestin tulos (pohjoismaisilta siinä vaiheessa, kun kussakin maassa otetaan testaus käyttöön). Englantilaisen testituloksen on oltava 0, 1 tai 2. Viron testissä tulee kävelysuorituksen lisäksi olla huomioitu koiran hengitysäänet, ruumiinlämpö ja palautuminen ja tuloksena pitää olla, että koira on läpäissyt testin. 

Muilta kuin edellä mainittujen maiden uroksilta ei vaadita kävelytestituloksia. Ei vaadita muita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta). 

(Päivitetty 1.7.2021)

Lisätietoja Kennelliton sivuilta, klikkaa tästä.

Jalostustietojärjestelmä

Koiranet-Jalostustietojärjestelmä