Tietoa rodun terveydestä

Englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaan on koottu tietoa englanninbulldoggien yleisimmistä sairauksista ja vioista. Merkittävästi tietoa on saatu terveyskyselyjen kautta. Muu tieto on koottu Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä sekä Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen jalostustoimikunnan kautta koirien kasvattajilta tai omistajilta. Keväällä 2015 tehtiin Viikin yliopistollisen eläinsairaalan englanninbulldoggien terveystutkimus yhteistyössä Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen, Suomen Seurakoirayhdistyksen ja Suomen Kennelliiton kanssa. Tutkimuksen perusteella laadittiin englanninbulldoggeille kävelytesti, joka vuodesta 2019 alkaen on vaadittu kaikilta jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä (PEVISA). 

Rotumääritelmän mukaan englanninbulldoggi on voimakasrakenteinen, molossityyppinen koira. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että bulldoggin tulisi olla erittäin raskastekoinen, lihava koira. Liian raskas ja lihava koira ei pysty liikkumaan terveesti, sen nivelet eivät kestä jatkuvaa liikarasitusta. Myöskään bulldoggi, jolla on liian lyhyet raajat, liian suorat takakulmaukset tai käyrät eturaajat ei liiku oikein eikä terveesti. Suorat takakulmaukset altistavat bulldoggin mm. ristisidevaurioille. 

Sekä urosten että narttujen keskipaino ylittää Suomessa hieman rodun ihannearvon, ei kuitenkaan merkittävällä tavalla. Bulldoggit, joilla ei ole todettu vakavia sairauksia, ovat saavuttaneet keskimäärin 10 vuoden eliniän. Synnytysongelmat ovat yleisiä bulldoggeilla. Niihin on hyvin monia eri syitä, ja usein päädytäänkin keisarinleikkaukseen. Tavoitteena on, että bulldoggit pystyisivät lisääntymään mahdollisuuksien mukaan luonnonmukaisesti. Viime vuosina luonnolliset synnytykset ovat lisääntyneet. 


Yleisimpiä terveyshaasteita

Yleisin bulldoggeilla esiintyvä terveysongelma on ns. kirsikkasilmä. Se tarkoittaa vilkkuluomen sisäpuoleen esiinluiskahdusta, jolloin silmän sisäkulmassa näkyy lihanvärinen alue. Bulldoggeilla esiintyy myös ylimääräisiä ripsiä luomen sisäpinnalla ja luomenkiertymiä. Kirsikkasilmä, luomenkiertymät ja ylimääräiset ripset vaikeuttavat koiran jokapäiväistä elämää, joten niitä pyritään jalostamaan pois. Liian voimakkaat kuonopoimut voivat aiheuttaa luomenkiertymiä. Runsaat poimut myös tulehtuvat helposti, joten liikapoimuisuutta tulisi välttää. 

Toinen yleinen ongelma on tiukka häntä. Vaiva saattaa vaikeuttaa koiran jokapäiväistä elämää ja vaikeissa tapauksissa se joka tapauksessa vaatii päivittäistä hoitoa. Nartuilla vaiva usein pahenee juoksujen yhteydessä. Bulldoggien häntiä pyritään jalostamaan avoimemmiksi. 

Bulldoggeilla esiintyy jonkin verran erilaisia iho-ongelmia ja sairauksia (furunkoloosi, sikaripunkki, pyoderma). Niitä on hyvin monenlaisia, ja vie usein aikaa ennen kuin oikea hoito löydetään. Myös erityyppiset allergiat ovat yleisiä. Hoitona on usein tarkka ruokavalio. Pahimmassa tapauksessa iho- ja allergiaongelmat voivat haitata koiran elämää jatkuvasti. Iho-ongelmia pyritään välttämään jalostuksessa. 

Ruoka- ja henkitorven ahtaumat ovat vakavia ongelmia ja voivat johtaa koiran menehtymiseen. Näitä ongelmia esiintyy useimmiten uroksilla. Liian pitkä ja pehmeä kitalaki ja ahtaat sieraimet voivat aiheuttaa hengitysongelmia. Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen 2011 Lahden Eläinlääkäriaseman kanssa aloittamaa hengitysteiden tutkimusprojektia tullaan kehittämään tähän asti saatujen tulosten pohjalta. Tutkimusprojektia tulee jatkamaan ja kehittämään Ell Mimma Aromaa.